• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Exposició pública de projectes
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019) 923
2 Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019) 1349
3 2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris 2156
4 C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1) 9022
5 Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera” 13361
6 Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera 13748
7 Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)” 26587
8 Projecte Urbanització UA-POL 03 20152
9 Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera 20573
10 C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes 20354
11 C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)” 19654
12 C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera 20913
13 Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera 24421
14 C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina" 19894
15 Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)” 21220
16 Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II 22961
17 Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera) 23448
18 Projecte Remodelació voreres de la Savina 27710
19 Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)" 22870
20 Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera 25976
21 Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals 24882
22 C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera 25269
23 Projecte "Variant Sant Ferran oest" 25866
24 Projecte de millora del tancament, ampliació i control d'accessos a l'abocador. 26282
25 Anuncio Proyecto urbanización "Circunvalación Es Pujols, Formentera" 26572
26 Anunci exposició projecte Instal·lació de contenidors soterrats 2ª fase 25703
27 Anuncio exposición proyecto "Variante zona escolar Sant Francesc" 25896