• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Anunci exposició compte general 2018 17
2 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears 547
3 Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 1117
4 Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 1803
5 Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals 2027
6 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 2161
7 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 2841
8 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 3144
9 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 3253
10 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 3180

Pàgina 1 de 9

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1