• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 347
2 Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 1294
3 Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals 1515
4 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 1639
5 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 2307
6 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 2588
7 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 2682
8 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 2621
9 Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela 3130
10 Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola 3195

Pàgina 1 de 9

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1