• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accès a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008, les institucions públiques estan obligats a difondre mitjançant les seves pàgines webs; els plecs i anuncis de licitació de les seves contractacions.
El contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte al Diari oficial corresponent.

Més informació:
Departament de Secretaria · Consell Insular de Formentera · Plaça de la Constitució, 1 (Sant Francesc Xavier) · tel. 971 32 10 87
horari: De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h

webturisme baix1

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1